Grote wegenwerken op de planning

Komende maanden staan enkele grote wegenwerken op onze planning. In dit nieuwsbericht lees je waarom de werken in de Hermijtstraat nog niet gestart zijn. En wat de status is van de werken in de Dellaertsdreef.

Hermijtstraat en omgeving

De Hermijtstraat, Pastorijstraat, Steenstraat en Trilkouter krijgen een volledig vernieuwde riolering. Er komt een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Op die manier koppelen we de waterlopen en grachten ten noorden van de Pastorijstraat los van de riolering.

Het water van deze waterlopen en grachten verbinden we met de waterloop ten zuiden van de Steenstraat (tegenover huisnummer 25). Om deze verbinding te maken, komt er een gescheiden rioleringsstelsel in:

  • het deel Pastorijstraat tussen Hermijtstraat en R4
  • Hermijtstraat
  • Steenstraat tussen Hermijtstraat en de waterloop
  • Trilkouter tussen Steenstraat en R4

Nadat ondergronds alles vernieuwd is, worden ook de straten heraangelegd. Normaal zouden
de werken in het voorjaar van 2019 van start gaan. Deze timing hebben we moeten vooruitschuiven omdat er een probleem was met één van de aannemers. De exacte aanvangsdatum en timing van de werken is nog niet gekend.

In september vindt nog een infovergadering plaats voor de buurtbewoners. Zij krijgen nog een uitnodiging in de brievenbus.

Meer info op
www.evergem.be/pastorijstraat

 

Dellaertsdreef 

Ook in de Dellaertsdreef wordt de riolering volledig vernieuwd. Er komt eveneens een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater.

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn bijna afgerond. Momenteel verwerken we de laatste gegevens voordat we de aanbestedingsprocedure starten. In het voorjaar van 2020 zullen de eigenlijke rioleringswerken starten. Nadat ondergronds alles vernieuwd is, wordt ook de straat heraangelegd. Dit gebeurt in 3 fases.

Van zodra de aannemer en aanvangsdatum bekend is, krijgen de buurtbewoners een uitnodiging
voor een infovergadering.

Meer info op
www.evergem.be/dellaertsdreef

Gepubliceerd op maandag 19 augustus 2019 11.37 u.