Grof vuil is geen klein afval

Er wordt veel klein materiaal in zakken of dozen aangeboden als grof huisvuil op het recyclagepark. Dat is in strijd met de wetgeving en het politiereglement. IVM zal daar strenger op toezien. Vanaf 1 juli mag er in de container voor grof vuil geen ongesorteerd materiaal meer in zakken of dozen.

Wat in de politieverordeningen, maar ook in de Vlaamse afvalstoffenwetgeving staat, moet worden nageleefd. In die wetgeving staat duidelijk: grofvuil is afval dat niet in een restafvalzak kan en niet selectief wordt ingezameld.

Al het afval dat je weggooit, gaat ergens naartoe. Als we goed sorteren, kan het beter en veiliger verwerkt worden. Iedereen is daarbij gebaat.

Sorteren is goedkoper

Afval dat je selectief kan aanbieden, wordt vaak voordeliger verwerkt dan grofvuil. Daarom kost het meer als je het op het recyclagepark aanbiedt dan dat je de fracties afzonderlijk recycleert. Klein afval samen in een doos of zak bij grof huisvuil dumpen is dus geen goed idee!

Grof vuil is dus geen klein afval. Klein afval stop je in de restafvalzak.

Je kan grof vuil ook thuis laten ophalen.

Niet bij grofvuil op het recyclagepark

  • (klein) afval, ongesorteerd in zakken en dozen
  • afval dat selectief wordt ingezameld aan huis of in andere containers / recipiënten op het recyclagepark
  • afbraakmateriaal en bouwafval (afzonderlijke containers)

Wel bij grofvuil

Alle grote stukken brandbaar afval, die niet in de restafvalzak kunnen en die niet selectief ingezameld worden om te recycleren. Bijvoorbeeld een oude matras, een kapotte zetel, een tapijt, een kattenkrabpaal…

Wat mag wel en wat mag niet?

Op de website van IVM, de afvalintercommunale, vind je een overzicht van al het materiaal dat je naar het recyclagepark kan brengen. Je vindt er ook alle sorteerregels.

NAAR DE WEBSITE VAN IVM

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020 0 u.