Groepsaankoop machinaal knotten

Eén van de kerntaken van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei is het duurzaam beheer van houtkanten en knotbomenrijen. De organisatie start nu met een groepsaankoop 'Machinaal knotten'. Particulieren, landbouwers én openbare besturen met een houtkant of bomenrij kunnen intekenen.

Van de geknotte takken wil Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei kwalitatieve houtsnippers maken. Die kunnen dan na het drogen gebruikt worden als brandstof voor de biomassaketel in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. Om de kosten van het beheer en de versnippering te drukken, start het Regionaal Landschap onder andere met de groepsaankoop. 

BEKIJK EEN FILMPJE OVER MACHINAAL KNOTTEN

Voorwaarden om deel te nemen

  • je hebt een houtkant of knotbomenrij 
  • het laatste beheer was voor 2018
  • de aanplant is vlot bereikbaar
  • het terrein is berijdbaar met rupskraan of tractor

Inschrijven

Inschrijven is vrijblijvend en kan tot eind juni via marco.roegiers@RLML.be.

  • Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei streeft naar een scherpe prijs door alle opdrachten te bundelen. De kwaliteit van de uitgevoerde werken is belangrijk.
  • Je kan samen een beheerplan opmaken.


In het kader van het LEADER-project 'Houtige biomassa, de keten sluiten'.

Gepubliceerd op donderdag 11 mei 2023 14.30 uur