Nieuw bedrijventerrein Groenling

26 juni verwelkomden we samen met Veneco 8 lokale KMO's op het toekomstige bedrijventerrein Groenling in Rieme. Het terrein trekt lokale bedrijven aan, wat de diversiteit, economische dynamiek en welvaart van de regio ten goede komt. Bijna alle kavels op het duurzame bedrijventerrein zijn verkocht.

Grote interesse en enthousiaste reacties

In september 2023 organiseerde Veneco een infomoment voor geïnteresseerde ondernemers. Meer dan 30 bedrijven kregen info over de verkoopsvoorwaarden, de verkoopprocedure en de wijze van kandidaatstelling voor het nieuwe bedrijventerrein Groenling. De opkomst was een succes, wat resulteerde in een grotere vraag dan aanbod.

Enkele maanden later ontvingen we van ongeveer de helft een kandidatuurdossier, dit voor zowel kleinere als grotere loten.

Realisatie en inrichting

Het bedrijventerrein is strategisch gelegen nabij de op- en afrit van de R4 en heeft een totale oppervlakte van 75.000 m2 waarvan 54.000 m2 bestemd is voor bedrijven. Dit project maakt deel uit van de grootschalige bedrijvenzones in de Kanaalzone van Gent.

In 2022 ontving Veneco van gemeente Evergem de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken. In het najaar was de eerste spadesteek een feit.

Het bedrijventerrein is ontworpen met oog voor de toekomst en duurzaamheid: het heeft een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, een rotonde voor vlot verkeer en een collectief regenwaterbeheersysteem. Bovendien regelt ook elk bedrijf afzonderlijk de eigen regenwatercaptatie.

De infrastructuur is zo opgezet dat het verkeer niet door de aanpalende woonwijken hoeft te rijden, wat zorgt voor een betere leefbaarheid in de buurt.

We verwelkomen 8 nieuwe bedrijven

Nieuwkomers in het noorden
  • Tom De Smet BV is een bouwbedrijf uit Assenede, gespecialiseerd in het monteren van bedrijfsgebouwen voor agro en industrie.
  • DWB Overslag is een jong groeiend familiebedrijf uit Ertvelde, actief in op- en overslag, grondverzet en transport.
  • Pronor uit Wondelgem helpt bedrijven om de veiligheid op hun sites te verhogen aan de hand van intercom- en bedrijfsevacuatiesystemen, camerabewaking, toegangscontrole, operatorsystemen,…
  • Elektrotechniek De Weweire bvba uit Assenede richt zich op ventilatie, domotica, elektriciteit, zonnepanelen, laadpalen en energieopslag. Ook het onderhoud en service maken deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Nieuwkomers in het zuiden
  • Vareca uit Assenede is een lokaal bouwbedrijf dat zich toespitst op de realisatie van residentiële gebouwen. 
  • Baetec uit Evergem is reeds jarenlang actief op het bedrijventerrein en vergroot het huidig perceel. Hiermee willen zij hun activiteiten rond groene energie, bordenbouw en industriële elektrotechnische installaties verder uitbouwen.

Bijkomende ruimte voor lokale KMO’s

De maatschappelijke doelstelling van Veneco is om de lokale economie te stimuleren en zo de tewerkstelling te bevorderen. Dit doet Veneco door betaalbare bedrijfsgronden aan te bieden. De prijzen liggen een stuk lager dan de marktconforme prijzen, gekoppeld aan een aantal verkoopsvoorwaarden.

Bij de aanleg van een bedrijventerrein besteedt Veneco veel aandacht aan een groene en duurzame inrichting. Om deze kwaliteit, duurzaamheid en integratie in de omgeving te blijven bewaren, beheert Veneco het terrein ook na de ontwikkeling. Dit start bij de verkoop van een perceel waarbij we aan de bedrijven vragen de verkoopsvoorwaarden na te leven met betrekking tot de omgevingsaanleg. Zo komen we tot een bedrijventerrein waarbij zowel de totaalinrichting als de inrichting van de individuele percelen op elkaar zijn afgestemd. Deze inspanningen betekenen een meerwaarde voor de bedrijvenzone, hebben een positieve weerslag op de werking van de bedrijven en staan garant voor een kwalitatieve, ruimtelijke beeldkwaliteit.

Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2024 0 uur