Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS)

Ik heb interesse om aan te sluiten bij de GRIS


De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) heeft de volgende taken:

  • Co√∂rdinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen iedereen die belangstelling heeft voor ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsbeleid en hierover advies geven aan het gemeentebestuur.
  • Informatie, motivatie, sensibilisering en educatie bevorderen over de ontwikkelingsproblematiek en het ontwikkelingsbeleid en hierover advies geven aan het gemeentebestuur.
  • Eigen initiatieven uitwerken: moties opstellen, standpunten publiceren, infovergaderingen, ...
  • Een subsidieverdeling voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen.
Agenda en verslagen

Samenstelling