Geslaagd proefproject: een voorbeeld voor Vlaanderen

Vorig schooljaar werkten gemeente Evergem en Vrije Bassischool De Kleine Prins samen aan het proefproject DuJo. Kinderbegeleider Lenina was zowel in de buitenschoolse kinderopvang, als in de kleuterklas aan de slag. Beide organisaties vonden dit een echte meerwaarde.

De ervaringen worden gebundeld in een document voor politici en andere organisaties.

Het knelpunt

In Vlaanderen werken de buitenschoolse opvang en het kleuteronderwijs in twee aparte systemen. Ze hebben verschillende regelgeving, kaders en medewerkers. Kinderbegeleiders werken doorgaans met gesplitste uurroosters en deeltijdse contracten. Dit is niet altijd gemakkelijk. De job is zo ook niet altijd even aantrekkelijk.

Nieuwe functie 'kinderbegeleider in kleuteronderwijs en opvang'

In het DuJo-project experimenteerden Evergem, Gent en Brugge met de nieuwe functie ‘Kinderbegeleider in kleuteronderwijs en opvang’. Concreet werkte een kinderbegeleider zowel in de buitenschoolse opvang als in de kleuterklas ter ondersteuning van de kleuterleerkracht.

In Kluizen nam kinderbegeleidster Lenina Van Wassenhove de uitdaging aan. Lenina werkt al 6 jaar in de buitenschoolse kinderopvang. Zij mocht één schooljaar meehelpen in de kleuterklas. Ze werkte er nauw samen met kleuterleerkrachten Eline en Veerle.

Voordelen

Deze manier van werken is heel interessant is voor alle betrokkenen.

  • De kinderbegeleiders krijgen een aantrekkelijker contract. De combinatie maakt de job boeiender.
  • De kleuterleerkrachten hebben een ondersteunende kracht in de klas. Extra ondersteuning die broodnodig is, want het aantal kleuters per volwassene in het Vlaamse kleuteronderwijs is té hoog.
  • De kleuters zien een vertrouwd gezicht terug in de opvang én de school.

Toekomst

In Evergem zijn de partners alvast overtuigd van de meerwaarde. De ervaringen uit de drie proeftuinen worden gebundeld in een publicatie met beleidsaanbevelingen. Als de politici dat willen, moeten ze immers de regels in Vlaanderen aanpassen. De informatie wordt ook doorgestuurd naar andere lokale besturen, de Vlaamse Overheid, de betrokken vakbonden en andere organisaties. Op die manier komt er misschien een draagvlak.

Partners

VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) trok dit project in samenwerking met Arteveldehogeschool en VVSG. Zij staan in voor de ondersteuning van het project, het opmaken van de publicatie, en het verspreiden van de informatie naar alle betrokken instanties. Het project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2022 10.30 uur