Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert telkens op de 4e donderdag van de maand (in december is het de 3e week en in juli is er geen gemeenteraad) om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum Evergem. Er is een openbare zitting en een geheime zitting.

De week voor de gemeenteraad is er een commissiezitting. De commissie bereidt de besprekingen in de gemeenteraad voor. De commissie is ook openbaar (behalve de bijzondere commissies).

De gemeenteraad bestaat uit 32 raadsleden, waaronder de burgemeester, 7 schepenen en de OCMW-voorzitter. DeĀ algemeen directeur staat de gemeenteraad bij.

Beluister de geluidsopnames.

Bekijk de agenda's en verslagen.

Bekijk de samenstelling.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Administratief Centrum Evergem