Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, afgekort 'RUP', is een verordenend plan dat van toepassing is voor een bepaald gebied. Het bevat de stedenbouwkundige voorschriften die bindend zijn voor elke burger.

De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bestemming, de inrichting en eventueel het beheer van het gebied waarop ze van toepassing zijn. De bestemming is het gebruik waarvoor het gebied wordt voorbehouden (wonen, landbouw, bedrijven, recreatie …).

De inrichtings- en beheervoorschriften bepalen onder meer waar kan gebouwd worden, hoe hoog mag gebouwd worden, welke materialen toegelaten zijn, onderhoudsvoorschriften, …

Er zijn ook provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Rooilijnplannen kan je aanvragen bij Dienst Omgeving.

Wil je een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) raadplegen?
Dat kan je hier vinden.

Downloads