Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening zoekt deskundigen

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg ‘GECORO’, wordt opnieuw samengesteld voor de periode 2019 – 2024. Deskundigen die willen aansluiten, kunnen zich kandidaat stellen tot 5 juni.

De GECORO heeft een aantal bevoegdheden en opdrachten over het lokaal ruimtelijk beleid. Zo wordt dit adviesorgaan onder meer betrokken bij het planproces voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte, de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

 

Deskundigen gezocht

We doen een warme oproep naar deskundigen om zich kandidaat te stellen.

  • Stuur je kandidatuur ten laatste op 5 juni schriftelijk naar het college van burgemeester en schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.
  • Motiveer je kandidatuur.
  • Toon je deskundigheid aan. Dat kan met verwijzing naar je diploma of opleiding, functie of beroep, praktijkkennis of ervaring op vlak van ruimtelijke ordening of aanverwante domeinen, vertrouwdheid met en engagement in de gemeente.

Ik stel me kandidaat voor de GECORO

Samenstelling

De GECORO telt 17 effectieve leden (inclusief de voorzitter) en 16 plaatsvervangende leden.

Minstens 5 leden zijn deskundigen (ook de voorzitter). De andere leden zijn vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen: milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers en zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers.

Gepubliceerd op donderdag 25 april 2019 11.02 u.