Gemeente Evergem dooft ’s nachts de straatverlichting

De energieprijzen stijgen. Net als bij veel gezinnen en bedrijven zal gemeente Evergem veel meer moeten betalen voor elektriciteit. In Evergem zijn er 6.451 straatlampen. In 2021 betaalde de gemeente 588.592,70 euro om die te laten branden. Dit jaar wordt er een factuur van 900.000 euro verwacht.

Door straatlampen na middernacht te doven wil de gemeente 160.000 euro besparen. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijven de lampen wel branden.

Selectie

Niet alle straatlampen gaan uit. Er werd een selectie gemaakt. De straatlampen op belangrijke wegen, op gewestwegen en op belangrijke fietsassen blijven branden. De lichten op landelijke wegen en in wijken gaan uit. Dat is ongeveer 80% van alle straatlampen.

Gemeente Evergem dooft de straatlampen tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends. Behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Dan blijven de lampen wel branden. Het gemeentebestuur maakte die keuze omdat er op die dagen ’s nachts nog veel activiteit is (bijvoorbeeld door jeugdfuiven).

Geen effect op criminaliteit of verkeersveiligheid

Het idee om straatlampen te doven is niet nieuw. Heel wat gemeenten in West-Vlaanderen werken al enkele jaren op die manier. Ook in onze buurlanden zijn er gelijkaardige projecten. Onderzoek wees uit dat deze ingreep geen significant effect heeft op de criminaliteits- of verkeersveiligheidscijfers.

De ingreep zorgt wél voor minder lichtvervuiling. Onze regio is hier helaas koploper in.

Zuiniger

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting is de afgelopen drie jaar gedaald van 2.201.604 kWh naar 2.046.976 kWh. Dat komt omdat de gemeente de straatlampen stap voor stap vervangt door LED-verlichting. Helaas zorgt deze duurzame oplossing niet voor een daling van de kosten.

Netbeheerder Fluvius moet elke elektriciteitscabine nu opnieuw programmeren. Dat gebeurt stap voor stap. Tegen 1 januari 2023 is alles aangepast.

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 17 uur