Fleurige bloemen op begraafplaatsen

In Evergem beheren we graszones al enkele jaren natuurvriendelijk en ecologisch. Zo verhogen we de biodiversiteit en krijgen kruiden een plaats naast sierbeplantingen. Ook op de begraafplaatsen van Belzele en Sleidinge komen er grasmatten en bloemenweides.

Minder maaien voor een betere omgeving

Vroeger werd alle gras kort gemaaid. Op plaatsen die weinig belopen worden mag het gras echter langer groeien. Zo komt er in de groenzones, verkeerspleintjes en parken variatie met meer bloemen. Vogels, vlinders, bijen, egels en kikkers vinden er voedsel en kunnen er schuilen.

In de zones die we ecologisch beheren, houden we rekening met voldoende ruimte voor kinderen om te spelen of om te wandelen. Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is zeker niet zo. Kort daarop zal je bloemen zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders.

Op een beperkt aantal plaatsen werden bloemenmengsels ingezaaid maar op de meeste plaatsen laten we de bestaande grasmat en kruiden spontaan evolueren naar een bloemenweide.

Situatie op de begraafplaatsen

Recent namen de werkmannen de begraafplaatsen van Belzele en Sleidinge onder handen. Er werden nieuwe bloemenmengsels ingezaaid.

De mengeling bestaat voornamelijk uit tweejarige bloemen. Het echte effect zie je pas in het tweede jaar. Door de extreme droogte in het voorjaar hebben de bloemen niet optimaal kunnen kiemen. Het onkruid kreeg daardoor de bovenhand.

  • De begraafplaats in Belzele is ondertussen¬†gemaaid en zal in de toekomst als een volwaardige grasmat gemaaid worden. We maaien dan om de twee weken.
  • Ook op de begraafplaats in Sleidinge werd er net gemaaid. Een tweede maaibeurt volgt in oktober.
Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020 0 u.