Fietstunnel als aansluiting op fietsbrug over Ringvaart

Als alles volgens plan verloopt, zal er eind 2022 een fietsbrug liggen over de Ringvaart. De gemeente wil daarop een aansluiting creëren vanuit het Eindeken en hoopt dat die verbinding ook tegen dan klaar is. De gemeenteraad keurde het bestek goed voor een ontwerp om het plan verder uit te werken.

De Vlaamse Waterweg, provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent en Gemeente Evergem werken samen aan een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart. Deze fietsbrug is een onderdeel van de fietssnelweg F42 tussen Brugge en Gent. Het wordt een heus ‘veloduct’, vanaf Station Evergem tot aan de Spesbroekstraat, met op- en afritten voor een vlotte bereikbaarheid.

Veloduct

Het veloduct moet klaar zijn tegen eind 2022. Dan starten de ingrijpende werken aan het knooppunt R4 ter hoogte van Brico / Mc Donalds. In een eerste fase van de werken wordt de spoorwegbrug vernieuwd, die wordt breder en langer en het veloduct komt parallel naast de spoorweg.

De werken aan het knooppunt zullen heel wat verkeershinder met zich meebrengen. Dankzij de nieuwe fietsverbinding kunnen fietsers tijdens de werken veilig en vlot richting Gent rijden.

Aansluiting met fietstunnel

Evergem wil nog verder gaan en plant een aansluiting op het veloduct via een fietsverbinding vanuit het Eindeken. De gemeente wil de oude toegangsweg aankopen van het voormalige ‘Rijkstehuis voor schipperskinderen’ (nu de scholencampus in het Vurstjen). Deze lange dreef start in het Eindeken en is onderbroken door de Christoffelweg. De gemeente wil een fietstunnel aanleggen onder de Christoffelweg en de tramlijn, die dan aansluit op het veloduct. Om het verkeersveiliger te maken, zou het fietsverkeer dan geweerd worden op de Waalbrug.

Evergem levert heel wat inspanningen om de fietsinfrastructuur te verbeteren en wil meer inwoners op de fiets krijgen. Wie er genoeg van heeft om dagelijks met de auto in de file te staan, heeft een goede reden om de fiets van stal te halen.

Gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020 0 u.