Ken jij onze externe partners al? Ze helpen je graag

Heb je vragen over je pensioen? Nood aan juridisch advies? Wil je meer weten over de sociale wetgeving? Gemeente Evergem werkt samen met externe partners die met veel plezier een antwoord geven op al je vragen. Maar hoe doen ze dat nu met de coronamaatregelen?

De medewerkers van de verschillende externe partners komen normaal gezien een of meerdere keren per maand naar Evergem. Door corona vinden er momenteel echter geen fysieke zitdagen plaats. Alleen de zitdagen voor juridisch advies en het Energieloket gaan nog fysiek door. Alle andere diensten kan je steeds telefonisch of per mail bereiken.

We hebben ze even voor je opgesomd. Je vindt ze ook terug in de kalender op de website.

Zitdag Energieloket

In het Energieloket kan je terecht met al je vragen en/of problemen rond energie: elektriciteit, gas en water.

CONTACT OPNEMEN

Zitdag juridisch advies

Je hebt recht op gratis juridisch advies. Je kan er terecht met vragen over adoptie, echtscheiding, ongeval met vluchtmisdrijf, problemen met de huisbaas, plaatsing in een pleeggezin, problemen op school, testament en nalatenschap, ... De juridisch adviseurs geven vooral praktische inlichtingen. Ze geven ook juridische informatie. Indien nodig verwijzen ze door naar een specialist.

CONTACT OPNEMEN

Zitdag MS-liga

Wil je meer weten over de sociale wetgeving? Zoek je psychosociale ondersteuning? Heb je info nodig over hulpmiddelen of de aanpassing van je woning, auto, ...? Begeleiding nodig met aanvraagdossiers rond verzekeringen, tewerkstelling, financiën, ...? Nood aan een luisterend oor? Dan helpen de maatschappelijk werkers je graag op weg.

CONTACT OPNEMEN

Zitdag pensioenen

Vragen over je pensioen? De pensioendienst beantwoordt ze graag.

CONTACT OPNEMEN

Zitdag wijk-werken

Kan je hulp gebruiken bij klusjes op school, je vereniging, ...? Of kan je door ziekte, handicap of leeftijd zelf geen klussen meer uitvoeren? Dan kan je terecht bij de dienst wijk-werken. Onder klusjes verstaan we: het gras in je tuin afrijden, kleine onderhouds- of herstellingswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van zwerfvuil, … Ook wijk-werkers zelf kunnen bij de dienst terecht.

CONTACT OPNEMEN

Zitdag FOD sociale zekerheid

Als hulpbehoevende of hulpverlener krijg je informatie over tegemoetkomingen aan personen met een handicap:

  • wetgeving
  • procedures
  • opvolging en afhandeling van je dossier
  • voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen
  • invloed van wijzigingen in de medische, sociale en financiële situatie op de tegemoetkoming
  • sociale en fiscale voordelen
  • parkeer- en verminderingskaart voor het openbaar vervoer
  • bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap

CONTACT OPNEMEN

Zitdag sociale woningen

Een medewerker van De Volkshaard cvba en van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen maken je wegwijs. Deze zitdag is een extra dienstverlening voor kandidaat-huurders en voor bewoners van een sociale woning. Je hebt rechtstreeks contact met de sociale diensten die je kunnen doorverwijzen. Het is een meerwaarde en een extra ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen.

Voor wie?

  • Kandidaat-huurders van een sociale woning (inschrijven, dossier actualiseren, informatie)
  • Huurders van een sociale woning (vragen, problemen, informatie)

CONTACT OPNEMEN

Gepubliceerd op woensdag 20 januari 2021 9 u.