Evergemnaren krijgen voorrang bij sociale woningen

Evergem wil meer sociale huurwoningen toewijzen aan mensen die al lang in Evergem wonen. De gemeenteraad keurde daarvoor een reglement goed. Er komt een voorrangsregeling, die het moeilijker maakt voor mensen van buiten Evergem om hier een woning te huren.

Voorrang in Evergem

Het reglement over ‘lokale binding’, dat de gemeenteraad goedkeurde, hanteert de volgende voorrangsmaatregel bij de toewijs van een sociale woning aan kandidaat huurders:

  1. wie sinds de geboorte in Evergem woont
  2. wie minstens 10 jaar in Evergem woont
  3. wie minstens 6 jaar in Evergem woont

Naast die lokale binding is er ook voorrang voor interne mutatie, onbewoonbaarverklaring, onderbezetting, sociale nood...

De lokale binding is belangrijk voor families om dicht bij elkaar te kunnen wonen als zij dat willen. Evergemnaren krijgen op die manier de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, in de gemeente waarmee ze een sterke band hebben.

Vlaams woonbeleid

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden en legt de verplichting op aan gemeenten om tegen 2025 voldoende sociale woningen te voorzien. Zo staat in het Sociaal Bindend Objectief. De gemeente wenst een gezonde mix van grondgebonden koop- en huurwoningen in een kwalitatieve leefomgeving met voldoende groen. Er is daarvoor ruimte voorzien in Oostveld en in de Biezenkouter. Wanneer de woningen er komen, ligt echter nog niet vast.

Het wordt in de toekomst dus moeilijker voor mensen van buiten Evergem om in Evergem een sociale woning te huren.

Je kan een sociale woning huren via een sociale huisvestingsmaatschappij. Dat kan via de Volkshaard (Gent), CBVA Wonen (Zelzate) of de Meetjeslandse bouwmaatschappij (Eeklo)/

Voor meer informatie kan je terecht bij de Sociale Dienst, info via evergem.be/sociale-dienst of Evergem Info, T 09 216 05 00.

Gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020 0 u.