Evergem sluit aan bij gezamenlijke aanpak interfamiliaal geweld

De gemeenteraad van oktober besliste om in te stappen in een ‘ketenaanpak’. Een gezamenlijke aanpak van interfamiliaal geweld. De gemeente mag dan bepaalde gegevens van cliënten doorgeven aan hulpverleners. Op die manier kan het gezin beter en gerichter geholpen worden.

Wat is een ‘ketenaanpak’?

In 2017 startte de Vlaamse Overheid een ‘ketenaanpak’ op. Een aantal politiezones en steden maken er gebruik van. De aanpak loont en daarom roept de Vlaamse Overheid alle steden, gemeenten en politiezones op om ook mee te doen.

Concreet komt het erop neer dat een aantal vaste partners samenwerken om probleemsituaties binnen een gezin op te lossen. Dat zijn CAW Oost-Vlaanderen, Parket Oost-Vlaanderen, Vertrouwencentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen, het Agentschap Jongerenwelzijn regio Oost-Vlaanderen, Politie, Stad en OCMW Gent, CGG Oudenaarde, Kind en Gezin en Justitiehuis Dendermonde.

Gezamenlijke aanpak, met positieve focus

Als een van deze partners een complex dossier behandelt. Bijvoorbeeld een moeilijk gezinssituatie met ook financiële problemen en gerechtelijke problemen. Dan kan dat dossier door deze vaste partners samen behandeld worden. Het betrokken gezin moet daarvoor wel toestemming geven.

De partners focussen zich voornamelijk op wat er wel goed loopt en gebruiken dit als stimulans om naar oplossingen te zoeken. Samen met het gezin maken ze een plan van aanpak op.

Als er complexe problemen zijn bij een gezin in Evergem, dan kunnen de partners van de ketenaanpak gegevens opvragen bij Politiezone Assenede-Evergem en bij de maatschappelijk werkers van gemeente Evergem. Door in te stappen in deze ketenaanpak, schaden zij daarmee het beroepsgeheim niet.

Gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019 11 u.