Evergem ondertekent Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact

Met het Lokaal Energie-en Klimaatpact 2021-2030 wil de Vlaamse overheid gemeenten ondersteunen in de uitvoering van klimaatacties. De gemeenteraad van 26 augustus besliste om het Pact te ondertekenen. Evergem wil zó mee werk maken van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen.

Versnelling hoger

In 2017 ondertekende Evergem het Burgemeestersconvenant. Met het goedgekeurde klimaatmitigatie- en adaptatieplan van 2018 en 2019 engageerde onze gemeente zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen, in vergelijking met 2011. Daarnaast wil de gemeente het grondgebied weerbaar maken tegen de klimaatverandering. Dankzij het Klimaatpact schakelt Evergem nog een versnelling hoger, met grote uitdagingen en klimaatambities.

Vier werven

Het Klimaatpact zet in op deze vier werven:

  • Werf 1: ‘Laten we een boom opzetten’
  • Werf 2: ‘Verrijk je wijk’
  • Werf 3: ‘Elke buurt deelt’
  • Werf 4: ‘Water is het nieuwe goud’

Enkele voorbeelden voor onze gemeente:

  • meer bomen en hagen planten
  • geveltuinbeplanting stimuleren
  • de projecten ‘extra groengebieden’, ‘ontharding’, ‘regenwateropvang’ en ‘infiltratie’ verder uitvoeren
  • een warmtenet voor Evergem-Centrum onderzoeken en een businessplan opmaken
  • verschillende wijkrenovatieprojecten uitvoeren
  • de CO2-uitstoot van de gemeentegebouwen verminderen en energie besparen

Met de concrete klimaatacties wordt de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt versterkt. Inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties staan zeer centraal in het Pact. Samen met alle partners zullen we de handen uit de mouwen steken en werken aan een gemeente met toekomst.

Door het Pact te onderschrijven maken steden en gemeenten aanspraak op de middelen die vanuit de Vlaamse regering werden vrijgemaakt, zodat de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen behaald kunnen worden.

Gepubliceerd op vrijdag 27 augustus 2021 11.22 u.