Evergem herbevestigt haar klimaatengagement

In 2017 ging de regionale samenwerking Meetjesland Klimaatgezond van start. 14 gemeenten engageerden zich om werk te maken van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Op 29 maart herbevestigde de burgemeester en de schepen van milieu en omgeving het klimaatengagement.

De nieuwe legislatuur bracht enkele nieuwe lokale besturen met zich mee in het Meetjesland. Ook de nieuwe bestuurders scharen zich volmondig achter de regionale klimaatdoelstellingen.

Op 29 maart herbevestigden alle burgemeesters het klimaatengagement van hun gemeente en formuleerden ze samen met lokale en regionale stakeholders de regionale klimaatprioriteiten voor de komende zes jaar.

Klimaatbrossers

Ook de ‘klimaatbrossers’ kregen daarbij een stem. Klimaatbewuste scholieren uit vier secondaire scholen in de regio formuleerden enkele voorstellen voor lokale klimaatacties en gingen hierover in dialoog met de lokale bestuurders.

Belangrijke stappen

De voorbije twee jaar werden reeds belangrijke stappen gezet om de CO2-uitstoot in de regio te verminderen. Ook werden plannen opgemaakt om de negatieve effecten van de klimaatopwarming te verzachten (verdroging, hitte, wateroverlast, …).

Gepubliceerd op vrijdag 5 april 2019 13.43 u.