Evergem geeft partnerstad toelage voor duurzaam waterbeheer

Evergem ondersteunt haar partnerstad Guaranda (Ecuador) in een pilootproject om de waterbronnen in de Andes te beschermen en kwaliteitsvol water toe te leiden naar de dorpen. Het plan voor duurzaam waterbeheer is één van de speerpunten van de stedenband tussen Evergem en Guaranda.

De gemeenteraad besliste om 25.000 euro toe te kennen aan twee projectpartners in Guaranda.

Deze partners werken onder begeleiding plannen uit voor de watertoevoer naar de huizen. Ze maken ook een reglement op voor het gebruik van water. Tegelijk beschermen en bebossen ze de bronnen. Dat is noodzakelijk omdat de meeste bronnen in landbouwzones liggen en loslopende dieren de bronnen vervuilen.

Het kanton Guaranda bouwt tijdens dit proces ervaring op om in een latere fase hetzelfde project in andere kleine dorpjes uit te voeren. Op dit moment loopt het project in een twintigtal dorpen. Eind 2021 moet het project in 25 dorpen uitgerold zijn.

Het gemeentebestuur krijgt deze som gefinancierd door de Federale Overheid. In de tweede helft van het jaar volgt nogmaals een toelage van 25.000 euro.

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020 10 u.