Evergem doet mee aan de Grote Grondvraag

Hoe gezond is jouw grond? Dat onderzoekt 'De Grote Grondvraag'. Samen met de Evergemnaren wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in kaart brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Want ze willen de verontreinigde gronden opsporen en saneren.

Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken. 

Via degrotegrondvraag.be zoek je jouw grond op. Je gaat na hoe het is gesteld met jouw grond. Naargelang de situatie, zijn volgende resultaten mogelijk:

  • Groen

Er zijn geen aanwijzingen dat de grond een risicogrond is. Je hoeft geen verdere actie te ondernemen.

  • Geel

Er is informatie gekend over de bodemkwaliteit van jouw grond. Die informatie kan je opvragen op de website en bij klantenbeheer van de OVAM.

  • Oranje

Jouw grond staat gekend als risicogrond. De OVAM neemt het onderzoek op zich omdat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van onderzoeksplicht.

  • Rood

Jouw grond staat gekend als risicogrond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er effectief een probleem is met de bodemkwaliteit. Een oriënterend bodemonderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Aan de hand van enkele korte vraagjes kom je te weten welke stappen je moet ondernemen.

degrotegrondvraag.be

Gepubliceerd op donderdag 7 november 2019 10.08 u.