Evergem beschermt open ruimte

Het gemeentebestuur wil de open groene ruimte in Evergem zoveel mogelijk behouden. De vorige bestuursploeg besliste om een plan op te maken om een aantal woonuitbreidingsgebieden te ‘bevriezen’ tot 2040. De nieuwe bestuursploeg beslist nu om die woonuitbreidingsgebieden definitief te schrappen.

Met deze beslissing is Evergem pionier in Vlaanderen. Open ruimte beschermen is een bewuste keuze van het bestuur. Ze wil niet alleen het groene karakter behouden, maar speelt ook in op de klimaatverandering:

  • open ruimtes bieden verkoeling – er komen meer hittedagen
  • open ruimtes zorgen voor infiltratie van hemelwater – er komen meer intense regen- en hagelbuien
  • open ruimtes zorgen voor biodiversiteit – dat is nodig bij klimaatverandering

Meer dan 150 hectare extra open ruimte

In het totaal komt er meer dan 150 hectare (1,5 miljoen m²) extra open ruimte, door die woonuitbreiding te schrappen. De open ruimtes worden behouden in de Belzeelsestraat (Belzele), Holstraat (Ertvelde), Vierlinden (Evergem), Schildeken (Kluizen), Weststraat en Wurmstraat (Sleidinge) en naast het kasteel van Wippelgem. Ook het woonuitbreidingsgebied in Bommels (Ertvelde) en de Zwartestraat (Evergem) werden reeds geschrapt.

Voor elk gebied moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. In een RUP staan voorwaarden waaraan het gebied moet voldoen.

De woningen en bedrijven die al in deze woonuitbreidingsgebieden staan, krijgen rechtszekerheid.

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2019 10 u.