Suggestie of opmerking over herinrichting dorpskern Rieme