Eerste stappen voor verkeersveiligere omgeving Doornzele Dries

In de week van 19 augustus plaatst Gemeente Evergem een proefopstelling ter hoogte van de dwarsweg tussen de hoofdweg Doornzele Dries en Vrije Basisschool Braambos. Het is de bedoeling om de omgeving verkeersveiliger te maken.

Enkel voetgangers en fietsers

Er komen wegneembare paaltjes waardoor enkel voetgangers en fietsers deze verbinding nog kunnen gebruiken. Bij noodsituaties kunnen deze weggehaald worden. Dit is de eerste stap om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen in de omgeving van Doornzele Dries.

In een latere fase wordt de hoofdweg aangepakt. De gemeente onderzoekt op welke manier ze de snelheid kan remmen en hoe ze een veilige oversteekplaats kan maken. Zo kunnen zwakke weggebruikers veilig vanuit Doornzele Dries (kant even nummers) en omliggende wijken de school bereiken. Verder wordt ook onderzocht of er een voetpad langs de dwarsweg tussen Doornzele Dries (kant even nummers) en de hoofdweg Doornzele Dries kan komen.

De gemeente nam deze beslissingen in samenspraak met de bewonersgroep Leefbaar Doornzele.

Gepubliceerd op donderdag 8 augustus 2019 10 u.