Ecologisch groenbeheer wordt uitgebreid

In Evergem worden een aantal graszones sinds een aantal jaar natuurvriendelijk en ecologisch beheerd. Zo wordt de biodiversiteit verhoogd. Geleidelijk aan worden meer zones op deze milieuvriendelijke manier beheerd en zal je meer en meer bloemenpracht zien opduiken.

Een aantal graszones zijn nu gedeeltelijk gemaaid, de niet gemaaide stukken worden maar één of twee keer per jaar gemaaid en groeien zo geleidelijk aan uit tot bloemrijke graslanden. In de toekomst komen dus nog meer van die zones. Langs de N458 (Kwadeweg – Asschout – Hulleken) is 3 jaar geleden bloemenmengsel ingezaaid in de boomspiegels. In het voorjaar staan die mooi in bloei. 

Deze bloemrijke graslanden zijn niet alleen mooi, maar trekken ook bijen en vlinders aan. 
Veldbloemen staan optimaal in schrale grond. Het maaisel van de graszones wordt daarom afgevoerd, om de grond te verschralen. Op die manier krijgen de bloemen meer ruimte om te groeien.
In de zones die nu al ecologisch beheerd worden, is rekening gehouden met voldoende ruimte voor kinderen om te spelen en om te wandelen.

Het beheer van de zones gebeurt weloverwogen en steeds in combinatie met intensiever maaibeheer, zodat de kinderen en wandelaars de pleinen wel kunnen blijven gebruiken. 

Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is dus niet zo. Kort daarop zal je de bloemenpracht zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders.

Geef de planten de nodige tijd

De eerste jaren kunnen sterke ‘ruigtekruiden’ (wat wij vaak onkruid noemen) groeien zoals brandnetel, zuring, distel en ganzenvoet. Die profiteren de eerste jaren nog van de beschikbare stikstof in de grond. Als die kruiden massaal voorkomen, wordt er eerder gemaaid.
Door het ecologisch groenbeheer zullen die na verloop van tijd verdwijnen en komt er een evenwicht in de meerjarige kruiden die per soort een apart bloeitijdstip hebben.
Hooilandbeheer vraagt dus wat tijd. Maar ons geduld wordt rijkelijk beloond!

Voor de liefhebbers van cijfers:

  • 4,7 ha wordt ecologisch beheerd
  • 3,8 ha hooiland
  • 4,3 km wegranden
  • 0,5 ha paden

Maaien op openbare pleintjes en graszones

Op 24 locaties worden pleintjes en grote grasvelden één of twee keer per jaar gemaaid. Dat gebeurt in juni of juli en rond half september. Dat maaisel wordt ook afgevoerd. Hier en daar worden in de grasvelden paden gemaaid en wordt er ook een rand gemaaid vlak naast de aanpalende beplanting.

Maaien voor veiligheid weggebruikers

De paden en de wegranden van alle ecologisch beheerde graslanden worden om de 4 à 5 weken gemaaid, zodat de paden toegankelijk blijven om hinder voor de weggebruikers te voorkomen.

Maaien van trage wegen start midden mei

De grasbermen langs de trage wegen worden van mei tot oktober om de 4 à 5 weken gemaaid, zodat fietsers en voetgangers geen last ondervinden van overhangende begroeiing.

Gepubliceerd op woensdag 9 mei 2018 14 u.