Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)

"Tegen 2030 is de hele wereld een eerlijke, gezonde en veilige plek op te leven."

Is dat niet iets wat iedereen wil? De leiders van 193 landen alvast wel.

In 2015 staken die 193 leiders hun koppen bij elkaar. Niet alleen de grote wereldleiders gaven hun mening, maar miljoenen mensen stemden mee. Zo kwamen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) tot stand: 17 thema's, met aan elk thema verschillende doelstellingen gelinkt. Als alle doelstellingen in 2030 behaald worden, wordt de wereld een goede plek om te leven voor iedereen. 

Gemeente Evergem is SDG-pilootgemeente. Samen met 19 andere Vlaamse gemeentes en de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes) zoeken we hoe de SDGs geïntegreerd kunnen worden in het gemeentelijke beleid.

 

 

Beëindig armoede
in al zijn vormen
overal

 

Beëindig honger, bereik
voedselveiligheid, verbeterde
voeding en bevorder
duurzame landbouw

 

Verzeker een gezond
leven en bevorder welzijn
voor iedereen op elke leeftijd

 

Verzeker inclusief
kwaliteitsonderwijs voor
allen en bevorder
levenslang leren

 

Bereik gendergelijkheid
en geef meer macht
aan vrouwen en meisjes

 

Verzeker toegang tot
water en sanitair
voor iedereen

 

Verzeker toegang
tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie
voor iedereen

 

Bevorder inclusieve en
duurzame economische groei,
tewerkstelling en degelijk werk
voor iedereen

 

Bouw veerkrachtige
infrastructuur, bevorder
duurzame industrialisering
en stimuleer innovatie

 

Verminder ongelijkheid
binnen en tussen landen

 

Maak steden inclusief,
veilig, veerkrachtig
en duurzaam

 

Verzeker duurzame
consumptie en
productiemethodes

 

Neem dringend actie
om de klimaatverandering
en zijn impact te bestrijden

 

Bewaar en maak duurzaam
gebruik van de oceanen,
de zeeën en de maritieme
hulpbronnen

 

Beheer de bossen duurzaam,
bestrijd woestijnvorming, stop
de verarming van de bodem en keer ze om,
stop het verlies van de biodiversiteit

 

Bevorder rechtvaardige,
vreedzame en inclusieve
maatschappijen

 

Revitaliseer het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame ontwikkeling 

Kan een gemeente de wereld verbeteren?

Jazeker! Meer en meer wordt duidelijk dat de globalisering van de wereld nood heeft aan een lokale aanpak. Maar niet alleen Evergem heeft impact, ook jij. Tegenwoordig is alles in de wereld sterk met elkaar verbonden. Wat jij doet, heeft een invloed op iemand aan de andere kant van de planeet en omgekeerd. Als je met een vervuilende auto rijdt, draag je bij tot het smelten van de eeuwige sneeuw op een vulkaan in Guaranda. Daardoor wordt proper en drinkbaar water er schaars.