Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

"Tegen 2030 is de hele wereld een eerlijke, gezonde en veilige plek om te leven."

Is dat niet iets wat iedereen wil? De leiders van 193 landen alvast wel.

In 2015 staken die 193 leiders hun koppen bij elkaar. Niet alleen de grote wereldleiders gaven hun mening, maar miljoenen mensen stemden mee. Zo kwamen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) tot stand: 17 thema's, met aan elk thema verschillende doelstellingen gelinkt. Als alle doelstellingen in 2030 behaald worden, wordt de wereld een goede plek om te leven voor iedereen. 

Gemeente Evergem is SDG-pilootgemeente. Samen met 19 andere Vlaamse gemeentes en de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes) zoeken we hoe de SDG's geïntegreerd kunnen worden in het gemeentelijke beleid.

Beëindig armoede
in al zijn vormen
overal

Beëindig honger, bereik
voedselveiligheid, verbeterde
voeding en bevorder
duurzame landbouw

Verzeker een gezond
leven en bevorder welzijn
voor iedereen op elke leeftijd

Verzeker inclusief
kwaliteitsonderwijs voor
allen en bevorder
levenslang leren

Bereik gendergelijkheid
en geef meer macht
aan vrouwen en meisjes

Verzeker toegang tot
water en sanitair
voor iedereen

Verzeker toegang
tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie
voor iedereen

Bevorder inclusieve en
duurzame economische groei,
tewerkstelling en degelijk werk
voor iedereen

Bouw veerkrachtige
infrastructuur, bevorder
duurzame industrialisering
en stimuleer innovatie

Verminder ongelijkheid
binnen en tussen landen

Maak steden inclusief,
veilig, veerkrachtig
en duurzaam

Verzeker duurzame
consumptie en
productiemethodes

Neem dringend actie
om de klimaatverandering
en zijn impact te bestrijden

Bewaar en maak duurzaam
gebruik van de oceanen,
de zeeën en de maritieme
hulpbronnen

Beheer de bossen duurzaam,
bestrijd woestijnvorming, stop
de verarming van de bodem en keer ze om,
stop het verlies van de biodiversiteit

Bevorder rechtvaardige,
vreedzame en inclusieve
maatschappijen

Revitaliseer het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame ontwikkelingKan een gemeente de wereld verbeteren?

Jazeker! Meer en meer wordt duidelijk dat de globalisering van de wereld nood heeft aan een lokale aanpak. Maar niet alleen Evergem heeft impact, ook jij. Tegenwoordig is alles in de wereld sterk met elkaar verbonden. Wat jij doet, heeft een invloed op iemand aan de andere kant van de planeet en omgekeerd. Als je met een vervuilende auto rijdt, draag je bij tot het smelten van de eeuwige sneeuw op een vulkaan in Guaranda. Daardoor wordt proper en drinkbaar water er schaars.