Drie skatetoestellen voor park Maagdekensstraat

Skaten is populair. Onze jeugddienst kreeg veel vragen van jongeren om een skateplek te voorzien in Evergem. Jongeren hebben nood aan een plek om samen te kunnen zijn, tijdens de coronacrisis is deze nood extra hoog.

De jeugdmedewerkers zochten samen met de skaters naar een geschikte locatie en vonden het plein in de Maagdekensstraat. Het voorstel is om drie skatetoestellen te plaatsen, er komt dus geen ‘skatepark’.

Zowel de jeugdwerkers als de skaters vonden het belangrijk dat de buurtbewoners ook betrokken werden bij zo’n project. Via het participatieplatform wijmaken.evergem.be werd deze informatie gedeeld. Alle betrokken partijen konden hun mening geven en aan het einde van het traject werden die gezamenlijk besproken.

De gemeente wil de jongeren graag een kans geven en plaatst de skatetoestellen tegen de zomer. Eind september brengen we de skaters en omwonenden opnieuw samen om te evalueren hoe het was.

Veiligheid en betrokkenheid zijn belangrijk. Omdat we niet fysiek kunnen samen komen, bieden we een online forum aan waarin we virtueel elkaar de hand kunnen reiken. Wie niet kan deelnemen via het online platform, kan in gesprek gaan met een jeugdmedewerker, dat kan telefonisch of op afspraak in een gespreksruimte. Je kan een medewerker contacteren via Evergem info, T 09 216 05 00.

Gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021 18 u.