Drie nieuwe straatnamen in verkaveling Molenstraat-Eeklostraat

Tussen de Molenstraat en de Eeklostraat in Ertvelde komt een nieuwe verkaveling. De straatnamen voor deze verkaveling zijn gekend: Herbergierstraat, Barbierstraat en Imkerstraat’. Onze Gemeentelijke Cultuurraad gaf advies over de straatnamen, op basis van het verleden.

Advies van de cultuurraad

Voorstel om drie straten te noemen naar oude ambachten/beroepen. De cultuurraad vertrekt hier vanuit de Molenstraat en het beroep van mulder.

In ‘De geschiedenis Ertvelde ‘ van Achiel De Vos lezen we dat er in elk belangrijk dorp een blom- of boekweitpelderij voorkwam. (blz. 468-469). Er waren ook veel brouwerijen. Als er brouwerijen zijn, dan zijn er ook herbergen. In 1779 waren er in Ertvelde 21 herbergen en brandewijnhuizen. (blz. 474).

Op het einde van de 19de-begin 20ste eeuw zijn er heel wat dubbelberoepen die wijzen op de benarde levenssituatie waarin mensen verkeerden. Het beroep van herbergier werd meestal gecombineerd met een ander beroep bv. wagenmaker, kuiper, klompenmaker, strodekker, schoenlapper, smid, imker, barbier, wolspinner, wever, … zie blz. 720-721.

  • verbinding Benninckstraat- Eeklostraat (groen): Herbergierstraat
    • omdat vroeger langs de Antwerpse Heirweg ( nu Eeklostraat) veel herbergen gevestigd waren
  • voor de andere 2 straten: keuze uit Bloempelderstraat, Barbierstraat, Schoenlapperstraat, Smidstraat, Imkerstraat, …blz 720-721
Gepubliceerd op maandag 27 september 2021 0 u.