Dorpskern Rieme: vernieuwing

Negen straten krijgen een nieuwe riolering met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Het wegdek wordt vernieuwd en de straat heringericht. Ter voorbereiding van deze werken zijn de water-, elektriciteits-, gas- en distributieleidingen al vernieuwd door de nutsmaatschappijen.

 • Bombardementstraat, Kanaalstraat, Monumentstraat, Puinenstraat, Riemewegel, Rode-Kruisstraat, St.-Barbarastraat, Tragelstraat, Vredestraat. 

In de dorpskern van Rieme is er gedurende twee jaar heel wat hinder. Mits wat geduld, komt er een mooie, nieuwe dorpskern in de plaats.

Plannen

Evident was het niet om de plannen op te maken, want in de beschikbare ruimte moeten heel wat functies samen een plaats krijgen. De opmerkingen van de inspraakvergaderingen werden hierin verwerkt. Je vindt alle plannen bij Downloads. 

Kostenplaatje

De gemeente investeert netto 7,1 miljoen euro in deze werken (8,8 miljoen euro uitgaven verminderd met 1,7 miljoen euro subsidies).

11 fases

De werken duren 370 werkdagen, dat is ongeveer 2 jaar, in 11 fases.

Fase 4: voorbereiding vanaf 2 augustus

Vanaf 2 augustus starten de voorbereidende werken van fase 4. Deze vinden plaats tussen Kanaalstraat 57 en de Bombardementstraat.

 1. Opbreken van de bestaande betonverharding.
 2. Ondergrond scannen.
 3. Eind augustus - aanleg van de riolering.

Deze data zijn onder voorbehoud. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele vondst van explosieven.

Vanaf 2 augustus zijn er twee extra parkeerruimtes.

 • ter hoogte van het kerkplein
 • ter hoogte van slagerij Van Hoecke (Kanaalstraat 83) - Tijdens de openingsuren van de slagerij is de parking voorbehouden voor klanten. Voor en na de openingsuren kan iedereen er parkeren. Gelieve hier rekening mee te houden.

Beide parkings zijn bereikbaar via de Rode-Kruisstraat, zie downloads (PDF 'Schets parking Rieme').

Fase 2: van 26 maart tot 9 juli

 • Monumentstraat, deel Kanaalstraat (stuk tussen Sint-Barbarastraat en huisnummer 30) en Vredestraat afgesloten voor verkeer, uitgezonderd vergunninghouders. 
 • stilstaan- en parkeerverboden ter hoogte van de kruispunten waar De Lijn bussen moeten in- en uitdraaien
 • Omleiding: Riemewegel - Spiedamstraat
 • Afvalinzamelpunten:
  • Hoek Vredestraat/Riemewegel
  • Hoek Monumentstraat/Kanaalstraat
  • Hoek Kanaalstraat/Sint-Barbarastraat
 • Openbaar vervoer: omleiding De Lijn - zie downloads

Toegang tot de werfzone

De werfzone is verboden voor alle verkeer, omdat er geen berijdbare weg meer is. Er is een uitzondering voor wie in de werfzone woont of voor wie daar om een praktische reden met de wagen moet geraken.

Vergunninghouders’ mogen de werf betreden, onder bepaalde voorwaarden:

 • De toestemming is enkel geldig:
  • voor de inwoners en handelaars van de werfzone en voor hun bezoekers en leveranciers
  • voor het bereiken en verlaten van een perceel binnen de werfzone, van 6 uur tot 22 uur
  • na akkoord van de aannemer en mits de rijweg voldoende berijdbaar is
 • Binnen de werkuren mag je niet parkeren, tenzij met de toestemming van de aannemer.
 • Berijd de werf enkel op eigen risico. Niemand anders kan aansprakelijk zijn voor schade aan een voertuig.

Werfvergadering in de werfkeet met de buurtvertegenwoordiger

Wekelijks is er een werfvergadering in de werfkeet op de parking aan de kerk. Een buurtvertegenwoordiger mag die vergadering bijwonen. Die persoon kan opmerkingen doorgeven, vragen stellen, terugkoppelen naar andere bewoners.

We zoeken hiervoor nog vrijwilligers.
Interesse? Contacteer Evergem Info, T 09 216 05 00 of evergem.be/meldpunt.

Explosieven in de bodem

Rieme werd tijdens de oorlog zwaar gebombardeerd. Er kunnen tijdens werken in de zone tussen R4 en het kanaal nog springtuigen gevonden worden. Daarom werd een gespecialiseerde firma ingeschakeld. Die voert detectie uit en benadert verdachte voorwerpen heel omzichtig. Pas als een zone veilig is, kan de aannemer daar starten.

We hopen dat de werken vlot verlopen en dat er geen explosieven gevonden worden. Registreer je op be-alert, dan beschikken we over jouw gegevens om je op de hoogte te brengen als er een springtuig aangetroffen wordt. We hopen uiteraard dat dit niet het geval is.

Registreer je op be-alert

Wettelijk verplicht: gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater

Het afvalwater en het regenwater op de privédomeinen moeten gescheiden worden. Dat is verplicht.

 • Afvalwater mag enkel door een vuilwaterleiding afgevoerd worden naar de nieuwe riolering op openbaar domein.
 • Regenwater wordt bij voorkeur zoveel mogelijk hergebruikt via een regenwaterput of infiltratie in de grond. In ieder geval wordt het gescheiden van het afvalwater afgevoerd naar de nieuwe riolering.
 • Inwoners ontvingen een brief om een afspraak te maken met een afkoppelingsdeskundige van bureau Notermans, T 012 745 493 (keuzemenu 1) - van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16.30 uur.

Wil je op de hoogte blijven van de werken?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief @Rieme

IK HEB EEN VRAAG OF SUGGESTIE VOOR DE AANNEMER

SFEERBEELDEN