Dorpsdagen

Bouw mee aan een open gemeente

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur. Hieraan wordt ook meteen het financiële plaatje gekoppeld. 

BEKIJK HET MEERJARENPLAN

Om dit Meerjarenplan op te maken gaat het bestuur in overleg met personeel, organisaties en bedrijven, andere partners en inwoners. Dit plan moet ook realistisch zijn: er worden dus soms strakke keuzes gemaakt. Samen werken we naar een gedragen geheel. 

We bouwen graag verder met jou aan een open gemeente, met ruimte voor initiatieven van inwoners. 

In het voorjaar van 2019 kwamen zo’n 330 inwoners langs op de Dorpsdagen. Ze gingen in gesprek over verschillende thema’s en projecten die op til staan in hun dorp. De lokale verenigingen zorgden voor sfeer en gezelligheid en de bediening in de bar. 

Themadag

Op de Themadag kon je de verslagen van de Dorpsdagen in elke kern bekijken en gingen we aan werktafels in op drie thema’s. Hieronder zetten we de thema’s op een rij. Een uitgebreid verslag vind je bij de downloads onderaan. Kijk zeker ook eens naar het fotoverslag.

Burgerbudget

Het burgerbudget is een som van 35.000 euro per jaar voor projecten van inwoners in de komende legislatuur. Het valt op dat er enthousiasme is over dit projectgeld en nieuwsgierigheid naar hoe inwoners dit kunnen gebruiken. Ze zijn het eens over het type projecten. Zo moet het maatschappelijk relevant zijn met oog voor de buurt. Tegelijkertijd vinden ze dat er vrijheid moet zijn, zodat heel verschillende projecten een kans krijgen.

Daarnaast hebben de inwoners nog vragen over de rol van de gemeente en de praktische kant van het budget zoals de verdeling en de opvolging. Hier willen we op verder werken wanneer het Meerjarenplan rond is. Want de inbreng van de inwoners op de Themadag kunnen we concreet gebruiken als we een reglement voor het aankomende burgerbudget opstellen. Als alles loopt zoals gepland, is het burgerbudget vanaf 2021 een feit.

Ontmoeting

Het thema Ontmoeten was erg levendig tijdens de Dorpsdagen. Op sommige plaatsen missen bewoners een ontmoetingsplek, elders de activiteiten of lokale economie die mensen bij elkaar brengen. Wat terugkeert op de Themadag, is dat spontane en georganiseerde ontmoetingen elkaar in het beste geval aanvullen. Daarnaast willen inwoners zelf initiatieven nemen. Daarvoor is engagement van zowel de gemeente als de inwoners een must.

Mobiliteit: voetpaden

Veiligheid in het verkeer en je goed voelen op de weg heeft veel te maken met de toestand van voetpaden. We keken met het vertrekpunt dat voetpaden moeten liggen waar ze nodig zijn en voornamelijk bij de punten waar je als voetganger naartoe gaat (de bakker, een school…). De gemeente maakt een inventaris op van de bestaande voetpaden en stemt haar beleid daarop af. In Kluizen was dit het startpunt van gesprekken over veiligheid in het verkeer en de openbare weg.

Veel opmerkingen hebben te maken met zwaar verkeer of sluikverkeer, snelheid en ruimte geven aan de fietser en voetganger.

Bij downloads vind je een beknopt verslag.


Hoe het hierna verder gaat, willen we graag met jou bekijken. Binnenkort verneem je hier meer over.