Gemeenteraad en commissie

De gemeenteraad vergadert telkens op de 4e donderdag van de maand (in december is het de 3e week en in juli is er geen gemeenteraad) om 19.30 uur in de raadzaal van Administratief Centrum Evergem. Er is een openbare zitting en een geheime zitting.

De week voor de gemeenteraad is er een commissiezitting. De commissie bereidt de besprekingen in de gemeenteraad voor. De commissie is ook openbaar (behalve de bijzondere commissies).

De gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden, waaronder de burgemeester, 6 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij.

Stel een vraag tijdens het vragenhalfuurtje

Luister naar de geluidsopname van de vergaderingen

Agenda & verslagen

Samenstelling