Verwarmingstoelage aangepast

Je kan via het Sociaal Verwarmingsfonds een verwarmingstoelage aanvragen. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van bepaalde brandstoffen. Deze toelage werd onlangs aangepast en verhoogd.

Wijzigingen

De verwarmingstoelage is een premie voor de levering van bepaalde brandstoffen. Je kan een toelage aanvragen voor leveringen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.

  • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
  • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
  • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 456 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Bekijk of jij hiervoor in aanmerking komt

Gepubliceerd op maandag 5 september 2022 11.23 uur