De Spreekkamer - Centrum voor Psychotherapie // Psycholoog

Centrum voor Psychotherapie – De Spreekkamer is een samenwerkingsverband van meerdere psychologen-psychotherapeuten regio Meetjesland, specifieker Evergem/Sleidinge.

De Spreekkamer is in de eerste plaats een plek waar mensen kunnen spreken. Een plaats waar we kinderen, jongeren of volwassenen ontmoeten met psychische klachten en problemen.
Mensen geven zichzelf, anderen en de wereld betekenis via taal; het spreken. De taal, het spreken is dan ook het therapeutisch middel waarmee we aan de slag gaan. 
Elke problematiek wordt gekenmerkt door een specifieke logica. Elke mens verhoudt zich tot zichzelf, anderen en de wereld op een manier die voor zichzelf werkzaam is.

Hoewel ieder mens geconfronteerd wordt met een bepaalde mate van conflict en bepaalde moeilijkheden in het leven, kan er op een bepaald ogenblik iets gebeuren – en wat dat ‘iets’ is, dat hoeft niet meteen duidelijk te zijn – waardoor plots alles vastloopt. Dat ‘vastlopen’ kan op het eerste zicht een duidelijke vorm aannemen: “ik voel me depressief”, “ik kan plots niet meer slapen”, “ik ben angstig” of “ik heb ADHD”, “ik heb gedragsproblemen”, soms is het allemaal veel minder voor de hand liggend.

Ook ten aanzien van moeilijkheden verhouden we ons op een zeer specifieke manier en dat op zich betekent dat we daar zelf als mens wel iets over te zeggen hebben. In de eerste plaats beluisteren wij u en uw verhaal. We gaan samen met u op zoek naar de logica die uw leven, uw verhaal kenmerkt. We gaan op zoek naar die punten waar iets is vastgelopen en wat deze precies kunnen betekenen. Vaak is het niet meteen duidelijk hoe alles in elkaar verweven zit, maar via het spreken, wordt gaandeweg zichtbaar waar de knopen zich bevinden en raken die langzaam maar zeker ontward.

De Spreekkamer richt zich tot verschillende doelgroepen, gaande van baby’s, peuters & kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. Meer info daarover in de rubriek ‘hulpaanbod’ Centrum voor Psychotherapie –
De Spreekkamer kent een samenwerkingsverband met Centrum Lebo; een expertise- en begeleidingscentrum voor het jonge kind. Zij helpen toekomstige ouders, ouders met een baby, ouders met een peuter of kleuter en alle professionelen die werken met kleine kinderen.

Contactgegevens

Adres
Hulleken 10 bus A, 9940Evergem
E
info@despreekkamer.be
W
despreekkamer.be

Contactpersoon

Openingsuren

Op afspraak