Voluit Vzw

Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd.

Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn.

Voluit biedt kwaliteitsvolle ondersteuning, duurzaam en met toegevoegde waarden voor alle betrokkenen. De cliënt en zijn netwerk zijn hierin onze gelijkwaardige partner.

Voluit zet in op 'samen sterker en sterker samen'. Sociaal ondernemerschap met impact, in een zorglandschap dat steeds vlugger verandert.

Die doen we in hoofdzaak in regio Gent-Evergem-Meetjesland, maar ook ruimer in heel Oost-Vlaanderen met enkele werkingen.

Contactgegevens

Adres
Kramershoek 39, 9940Evergem
T
09 253 63 52
E
info@voluit.be
W
http://www.voluit.be
Organisatietype
Organisatie voor mensen met een beperking

Contactpersoon