Rioleringswerken Dellaertsdreef

In Dellaertsdreef is er heel wat hinder door de ingrijpende wegen– en rioleringswerken. De werken zijn nu bijna afgerond. Mits wat geduld, krijgen we er heel wat voor in de plaats: de riolering wordt vernieuwd, met een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater, de nutsleidingen worden vernieuwd en de wegen worden heraangelegd en heringericht.

Plannen

De plannen zijn definitief, zowel voor de riolering ondergronds als voor de herinrichting bovengronds. Evident was het niet, want in de beschikbare ruimte moeten heel wat functies samen een plaats krijgen. De opmerkingen van de inspraakvergadering van 18 oktober 2016 zijn hierin verwerkt. Bekijk de plannen bij Downloads, onderaan deze pagina.

Wat kosten de werken

De gemeente investeert 1.712.000 euro inclusief BTW (niet inbegrepen in dit bedrag: studiekosten, aankoop gronden, kosten aan nutsinfrastructuur zoals openbare verlichting).

Verschillende fases

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren, in 4 fases. Vooraf plaatsen we nieuwe openbare verlichting in de straat. 


Fase 1: werken aan de waterloop (einde Dellaertsdreef) - van 10 oktober 2020 tot 15 november 2020

 • Geen verkeershinder
 • Afvalophaling gebeurt standaard aan huis

Fase 2: doodlopend gedeelte van de Dellaertsdreef tot kruispunt Schoolstraat - van 25 mei 2020 tot 15 september 2020

 • Het kruispunt Schoolstraat blijft toegankelijk voor doorgaand verkeer.
 • Parkeren:
  • Parking Calcutta: je kan de parking gebruiken van 17 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens.
  • Parking VBS De Bijenkorf: je kan de parking buiten de schooluren gebruiken (15-tal plaatsen).
  • Wilfried Martensplein: je kan hier parkeren, behalve op vrijdag (markt).
  • Wijk Varendonk/Keizersdreef: je kan hier parkeren. De trage weg ‘Hoekskenkerkwegel’ mag je niet met de wagen gebruiken (uitzondering: landbouwvoertuigen). 
 • Hoe landbouwpercelen bereiken: Is jouw landbouwperceel niet meer toegankelijk via Dellaertsdreef, dan mag je de trage weg ‘Hoekskenkerkwegel’ hiervoor gebruiken via de wijk Keizersdreef/Varendonk.
 • Afvalinzamelpunt in Dellaerstdreef op hoek met Schoolstraat. In deel van Weststraat tot Schoolstraat blijft de afvalophaling aan huis behouden.
 • Inzameling tuinafval: je mag uw tuinafval aanbieden in het afvalinzamelpunt, ten vroegste in het weekend van 13 juni en ten laatste op maandag 15 juni. 

Fase 3: kruispunt Schoolstraat - van 16 september 2020 tot 9 oktober 2020

 • Er is een omleiding via Sleidinge-Dorp - Schoolstraat (ter hoogte van het kerkplein inrijden) - Akkerken. De tonnagebeperking wordt opgeheven. In de Schoolstraat voorzien we een stilstaan- en parkeerverbod, zodat het doorgaand verkeer vlotter kan rijden. 
 • Afvalinzamelpunt op hoek met Schoolstraat/Akkerken en afvalinzamelpunt op hoek met Weststraat

Fase 4: Dellaertsdreef vanaf kruispunt Schoolstraat tot Weststraat - van 10 oktober 2020 tot 1 mei 2021 (werken van de nutsmaatschappijen inbegrepen)

 • Er is een omleiding via Sleidinge-Dorp - Schoolstraat (ter hoogte van het kerkplein inrijden) - Akkerken. De tonnagebeperking wordt opgeheven. In de Schoolstraat voorzien we een stilstaan- en parkeerverbod, zodat het doorgaand verkeer vlotter kan rijden.
 • Je kan parkeren in de omliggende straten en parking Muzenhoek.
 • Afvalinzamelpunt op hoek met Schoolstraat en afvalinzamelpunt op hoek met Weststraat. In deel vanaf Schoolstraat tot het einde blijft de afvalophaling aan huis behouden.

Fases 2,3 en 4 worden na elkaar uitgevoerd, met uitzondering van de toplaag in asfalt. Die toplaag plaatsen we in één beweging.


Toegang tot de werfzone

'Vergunninghouders' mogen de werf betreden, onder bepaalde voorwaarden:

 • De toestemming is enkel geldig:
  • voor de inwoners en handelaars van de werfzone en voor hun bezoekers en leveranciers
  • voor het bereiken en verlaten van een perceel binnen de werfzone en dit gedurende de periode van 6 uur tot 22 uur
  • na akkoord van de aannemer en mits de rijweg voldoende berijdbaar is.
 • Binnen de werkuren mag er niet geparkeerd worden, tenzij met de toestemming van de aannemer.
 • Berijd de werf enkel op eigen risico. Niemand anders kan aansprakelijk zijn voor schade aan een voertuig.

 

Werfvergadering in de werfkeet met de buurtvertegenwoordiger

Wekelijks is er een werfvergadering in de werfkeet op het terrein van Cultuurcentrum Evergem. De buurtvertegenwoordiger woont die bij (Dirk Bassleer, Dellaertsdreef 57, T 0477 298 239, d.bassleer@skynet.be).
Je kan opmerkingen aan hem doorgeven. De werfleiding herken je aan de witte helmen. Contactpersoon binnen gemeente Evergem is Sarah Suttels.

 

Afkoppelingen op privaat terrein

Een afkoppelingsdeskundige van Aquafin brengt alle eigenaars een bezoek voor de begeleiding bij de afkoppelingen op privaat domein.

ZO ZIET EEN BEZOEK VAN AFKOPPELINGSDESKUNDIGE ERUIT

Wil je op de hoogte blijven van deze werken?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief @Dellaertsdreef



IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN