Daasdonk: heraanleg

IK WIL EEN MEDEWERKER SPREKEN

Op de grens van Evergem en Lievegem staan er in een aantal straten werken op het programma. Het gaat om (een deel van) de Bosstraat, Daasdonk, Eeksken, ’t Hand, Mithremstraat en Wittemoer. Beide gemeenten werken hiervoor nauw samen en betalen elk een evenredig deel van de kosten.

In een eerste fase (2004-2005) werd een deel van de Bosstraat volledig vernieuwd, met een nieuw wegdek, hagen aan beide zijden en een tweerichtingsfietspad. Die eerste fase werd gecoördineerd door de gemeente Lievegem.

De tweede fase van deze wegen- en rioleringswerken wordt gecoördineerd door gemeente Evergem. Die werken hebben minder impact op de situatie in Lievegem. De voorbereiding van deze tweede fase nam helaas heel wat tijd in beslag, maar eindelijk is het zover. Een 60-tal percelen of woningen zijn hierbij betrokken.

De plannen zijn nu definitief, zowel voor de riolering ondergronds als voor de herinrichting bovengronds. De opmerkingen van de inspraakvergadering van 24 januari 2012 zijn hierin verwerkt. Je vindt de plannen bij Downloads. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning ingediend en zal het openbaar onderzoek worden opgestart.

In het voorjaar van 2021 zullen de nutsmaatschappijen effectief starten met de voorbereidende werken.

Oplossing voor vier problemen

We willen met deze werken vier problemen aanpakken:

Probleem 1: wegdek

De rijweg op het kruispunt van Bosstraat-Daasdonk-’t Hand-Eeksken ligt er zeer slecht bij. De weg is verhard met kasseien en is zeer oneffen. Ook de rijweg van de Bosstraat is aan vervanging toe. Alle wegverharding binnen het project zal dus worden vernieuwd.

Probleem 2: weginrichting

Het kruispunt Bosstraat-Daasdonk is enkele jaren geleden, naar aanleiding van enkele ongevallen, aangepast door het plaatsen van enkele reflecterende paaltjes. Het was de bedoeling het verkeer zo meer in beperkte banen te leiden en de snelheid op het kruispunt te remmen. Deze situatie komt echter zeer verwarrend over. De inrichting van het kruispunt is niet goed.

Het rijvak van de Bosstraat is te smal en de bermen zijn niet verhard. De inrichting van het kruispunt en van de Bosstraat zal dus worden veranderd.

Probleem 3: fietspaden

Langs de vier wegen die op het kruispunt uitkomen, liggen op enige afstand fietspaden. De verbinding tussen de fietspaden ontbreekt echter. In Eeksken stoppen de fietpaden op minder dan 20 meter van het kruispunt en in ’t Hand eindigen de fietspaden op ongeveer 60 meter van het kruispunt. Aan de andere zijde van Daasdonk eindigt het fietspadentraject van Mithremstraat-Langendam op 250 meter van het kruispunt. In de Bosstraat werd in 2005 een fietspad langs de westzijde van de weg aangelegd tot aan het Brakeleiken. Dit is op 450 meter van het kruispunt. De verschillende fietsverbindingen zullen dan ook op elkaar aangesloten worden.

Probleem 4: riolering

In fase 1 van het project Bosstraat werd aan de Lievegemse zijde van de Bosstraat aan de noordzijde van het Brakeleiken een persleiding voor riolering aangelegd. Die is nog niet aangesloten op het rioleringsstelsel in Daasdonk. In het deel van de Bosstraat tussen Daasdonk en Brakeleiken ontbreekt een degelijk rioleringsstelsel. Ook in Eeksken is er geen volwaardig rioleringsstelsel en in Daasdonk ligt er een gemengd rioolstelsel. Langs het traject van de werken en in (minstens een deel van) de Bosstraat zal er daarom een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden, voor de aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Het project is wat verruimd in Eeksken en Mithrem, om de instroom van grachten af te koppelen van de riolering.

Wil je op de hoogte blijven van deze werken?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief @Daasdonk en omgeving