Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst vergadert om de drie weken. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

In dit Comité zetelen acht raadsleden en een voorzitter. Zij nemen de beslissingen omtrent de individuele maatschappelijke dienstverlening en het verlenen van het leefloon. De algemeen directeur is aanwezig bij de vergaderingen en brengt verslag uit.

Samenstelling