Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst vergadert om de drie weken. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

In dit Comité zetelen 8 raadsleden en een voorzitter. Zij nemen de beslissingen omtrent de individuele maatschappelijke dienstverlening en het verlenen van het leefloon. De algemeen directeur is aanwezig bij de vergaderingen en brengt verslag uit.

Samenstelling

Contact en openingsuren

Sociale Dienst in Administratief Centrum Sleidinge

Adres
Sleidinge-Dorp 549940Evergem
T
09 216 05 00
Website
evergeminfo.be

Openingsuren

Morgen

open 9 - 11.45 u.