Chiro Sleidinge

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Voor ons is het een manier van leven. We vatten onze Chirodroom samen in drie Chirowaarden : graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid.

Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kun je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Die kansen willen wij in de Chiro zeker bieden!

Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen, en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Dit stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken.

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

Wanneer en waar?

Chiro is er in Sleidinge zo goed als iedere zondag, van 14u tot 17u voor de kinderen van de lagere school, tot 17.30u voor de ouderen. De Chiro-activiteiten gaan door in ons Chirolokaal, Lovendonk 8 in Sleidinge.

Lid worden

Je kan gewoon eens een namiddag komen meespelen, als we je meerdere malen mogen begroeten, komen we bij je langs om je in te schrijven.

Afdelingen

We komen samen in afdelingen, in leeftijdscategorieën van twee jaar. Het eerste en tweede leerjaar zijn de ribbels (apart), het derde en vierde leerjaar noemen we de speelclub (apart) en het vijfde en zesde leerjaar noemen we de rakwi’s (apart), het eerste en tweede middelbaar zijn de tippers en toppers.

De oudere afdelingen zijn gemengd. Het zijn de keti’s (derde en vierde middelbaar) en de aspiranten (vijfde en zesde middelbaar). Sinds september 2018 zijn we blij ook de Kadees te verwelkomen in de chiro, voor kinderen en jongeren met een lichte tot matige mentale beperking. 

Contactgegevens

Contactpersoon

Laureyns Fien