Charter zorgt voor goede afspraken rond pop-ups

In samenspraak met de gemeentelijke adviesraad lokale economie kwam er een afsprakenkader in gemeente Evergem rond pop-up-initiatieven. Op die manier behoudt de gemeente het evenwicht met de gevestigde handelszaken en weten organisatoren wat er van hen verwacht wordt.
  • De organisator moet geregistreerd zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) als zelfstandige, vennootschap of vzw.
  • Er moet een huur- of gebruiksovereenkomst zijn tussen de organisator en de eigenaar van de grond waarop de pop-up komt.
  • De pop-up kan maximaal vier keer 30 dagen per jaar plaatsvinden.
  • De organisator moet rekening houden met de verzekeringsplicht, de brandveiligheid, SABAM en alle andere wettelijke reglementeringen.
  • Tijdelijke horeca-initiatieven moeten ten laatste drie maanden voor hun geplande opening aangevraagd worden bij het Ondernemersloket van de gemeente.
    • De bar sluit om 1 uur (als de pop-up op vrijdag, zaterdag of voor een wettelijke feestdag plaatsvindt) en om 23 uur op de andere dagen.
    • De geluidsnorm voor elektronisch versterkte muziek is 85 dB, zowel binnen als buiten.
  • Evenementen die door de organisator worden gepland tijdens de vergunde periode van de pop-up, dienen apart aangevraagd te worden via het Evenementenloket van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan op het sluitingsuur en de geluidsnorm. Eind 2021 volgt er een evaluatie.

Gepubliceerd op vrijdag 26 maart 2021 9.54 u.