Bufferbos tussen Overdam en Steenovenstraat

In het randstedelijk groengebied tussen het industrieterrein Durmakker en de woonkern van Belzele wordt een bosbuffergebied van 23 hectare aangelegd. De bosbuffer langs de Kalevallei werd grotendeels aangeplant. Het is nu de beurt aan het bufferbos tussen Overdam en Steenovenstraat.

Start inrichtingswerken

De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos beslisten om dit bebossingsproject gezamenlijk en eenvormig aan te pakken en gaf aan de VLM de opdracht om het inrichtingsplan op te maken naar analogie met de koppelingsgebieden in het havengebied.

Vanaf maandag 14 september gaat de aannemer van start met de inrichtingswerken: er komen speelheuvels, een wandel- en fietsverbinding en de gracht krijgt een nieuw profiel met onder andere stapstenen en vlonderpaden. Er komen ook zitelementen, een uitkijkheuvel en infoborden.

Deze werken zullen zo’n 100 werkdagen duren. Begin volgend jaar is de aanplant van het bos voorzien. Over de boomplantactie verneem je later meer.

BEKIJK HET PLAN

Gepubliceerd op woensdag 9 september 2020 10 u.