Bouwen? Hou rekening met het Gabarietenplan!

Het Gabarietenplan is ontstaan uit bezorgdheid over de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de woonkernen in Evergem. Met het plan wil men dat het bouwen van meergezinswoningen op een geordende manier en op de schaal van de omgeving gebeurt. Dit plan is een hulpmiddel, een afsprakenplan voor het college van burgemeester en schepenen voor de behandeling van bouw- en verkavelingsdossiers.

Wat houdt het gabarietenplan in?

Het plan bevat per perceel, zowel voor de reeds bebouwde zones als voor de nieuw te ontwikkelen gebieden in woongebied, stedenbouwkundige informatie zoals het aantal bouwlagen of het aantal bouwlagen in het dak. Het plan legt zo de ‘gabarieten’ vast van de woonkernen in de woongebieden en bepaalt waar meergezinswoningen toegestaan zijn.

Visueel

De maximale gabarieten worden visueel weergegeven op een digitaal grafisch plan. Deze worden over de verschillende bestemmingszones heen geplaatst. Dit laat toe dat de toegestane bouwhoogte gemakkelijk af te lezen is op het plan. Per zone kan men dus zien hoeveel bouwlagen er minimaal of maximaal worden toegestaan. Buiten de zones opgenomen in dit gabarietenplan zijn geen meergezinswoningen toegestaan tenzij dit in een afzonderlijk bestemmingsplan vastgelegd werd of tenzij het gaat om zorgwonen (woningen voor ouderen, personen met een handicap…). 

Welke hoogte wordt toegestaan

In de meeste gevallen zijn slechts twee bouwlagen toegestaan. In uitzonderlijke gevallen zoals de centra van de deelgemeenten Ertvelde, Sleidinge en Evergem Centrum worden drie bouwlagen toegestaan. Het vastleggen van het aantal bouwlagen gebeurde steeds met aandacht voor het karakter en de schaal van de kern.

Het plan raadplegen kan bij de collega's van Omgeving.