Naar inhoud

Comité Sociale Zaken

Comité Sociale Zaken

Het Comité Sociale Zaken vergadert minstens eenmaal per maand, in principe op de derde donderdag. De vergaderingen gaan door in de raadzaal van het Administratief Centrum OCMW en zijn niet toegankelijk voor het publiek.

In dit Comité zetelen 4 raadsleden. Zij nemen de beslissingen omtrent de individuele maatschappelijke dienstverlening en het verlenen van het leefloon. De algemeen directeur is aanwezig bij de vergaderingen en brengt verslag uit.

 


Agenda & Notulen Samenstelling