Naar inhoud

Comité Ouderenzorg

comité ouderenzorg

Het Comité Ouderenzorg vergadert minstens eenmaal per maand, in principe op de derde donderdag. De vergaderingen gaan door in de raadzaal van het Administratief Centrum OCMW en zijn niet toegankelijk voor het publiek.

In dit Comité zetelen 4 raadsleden. Zij geven advies inzake het beleid en de organisatie van de woonzorgcentra (WZC's) en de serviceflats waarover het OCMW beschikt. De algemeen secretaris is aanwezig op de vergaderingen en brengt verslag uit.


Samenstelling