Naar inhoud

Comité Interne Audit

Bijzonde Comité Interne Audit

Het Comité Interne Audit vergadert driemaandelijks. De vergaderingen gaan door in de raadzaal van het OCMW-gebouw in Sleidinge-Dorp 54 en zijn niet toegankelijk voor het publiek.

In dit Comité zetelen 4 raadsleden. Zij geven advies of rapporteren aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit kan gaan over de bevordering van goed bestuur, over adequaat risicobeheer en over interne controle. De OCMW-secretaris is aanwezig bij de vergaderingen en brengt verslag uit.

 


Samenstelling