Naar inhoud

Comité Interne Audit

Bijzonde Comité Interne Audit

Het Comité Interne Audit vergadert driemaandelijks. De vergaderingen gaan door in de raadzaal van het OCMW-gebouw in Sleidinge-Dorp 54 en zijn niet toegankelijk voor het publiek.

In dit Comité zetelen 4 raadsleden. Zij geven advies of rapporteren aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit kan gaan over de bevordering van goed bestuur, over adequaat risicobeheer en over interne controle. De algemeen directeur is aanwezig bij de vergaderingen en brengt verslag uit.

 


Samenstelling