Bermen en pleintjes maaien: natuurvriendelijk en ecologisch beheer

In Evergem beheren we sinds enkele jaren graszones natuurvriendelijk en ecologisch. Zo verhogen we de biodiversiteit. Geleidelijk aan breiden we het aantal zones uit en zal je meer en meer bloemenpracht zien opduiken.

Bloemrijke graslanden

We maaiden een aantal graszones al gedeeltelijk. De niet-gemaaide stukken maaien we slechts één of twee keer per jaar. Die zones groeien zo geleidelijk aan uit tot bloemrijke graslanden. In de toekomst komen nog meer van die zones. Langs de N458 (Kwadeweg – Asschout – Hulleken) zaaiden we enkele jaren geleden een bloemenmengsel in bij de perkjes rondom de bomen. Tijdens het voorjaar staan die mooi in bloei. De bloemen zijn niet enkel mooi, maar trekken ook bijen en vlinders aan).
Dit voorjaar zaaiden we ook op de bermen in de Schoonstraat een bloemenmengsel. Enkel de randen worden dan om de 14 dagen gemaaid.

Veldbloemen staan optimaal in schrale grond. Als we maaien, voeren we daarom het maaisel van de graszones af om de grond te verschralen. Op die manier krijgen de bloemen meer ruimte om te groeien. In de zones die we ecologisch beheren, houden we rekening met voldoende ruimte voor kinderen om te spelen of om te wandelen. Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is zeker niet zo. Kort daarop zal je bloemen zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders.

De eerste jaren kan er brandnetel, zuring, distel en ganzenvoet groeien. Die profiteren de eerste jaren nog van de beschikbare stikstof in de grond. Als die kruiden massaal voorkomen, maaien we eerder. Naar loop van tijd verdwijnen ze en komt er een evenwicht in de meerjarige kruiden die per soort een aparte bloeitijd hebben. Hooilandbeheer vraagt dus wat tijd, maar het geduld wordt rijkelijk beloond.

Wegbermen, trage wegen en pleintjes maaien

Om de vier à vijf weken maaien we de paden en de wegranden rond de bloemenmengsels, zodat ze toegankelijk blijven en de weggebruikers geen hinder ondervinden.
De grasbermen langs de trage wegen maaien we van mei tot oktober ook om de vier à vijf weken. Zo ondervinden fietsers en voetgangers geen last van overhangende begroeiing.

Twee keer per jaar maaien we de wegbermen. Dat gebeurt in juni of juli en rond half september/oktober. De startdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De grassen moeten immers voldoende in bloei staan om efficiënt te verschralen. De meeste brede landelijke bermen worden gemaaid door een aannemer met opruimen van het maaisel. Dit om ook hier, door verschraling een bloemrijke berm te bekomen. De meer smallere bermen maait de gemeentelijke klepelmaaier zonder opruimen.

 

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019 16.31 u.