Bekendmaking akte van verwaarlozing begraafplaats Ertvelde

We spreken van verwaarlozing als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. Dit is vastgelegd volgens het decreet op de begraafplaatsen. Gedurende 1 jaar wordt er een akte van verwaarlozing geplaatst aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. In Ertvelde, begraafplaats in de Hospitaalstraat, is dit het geval voor 5 graven.

Na het verstrijken van de termijn (30 juni 2021) en bij niet-herstelling, stelt het college van burgemeester en schepenen een einde aan de concessie.