Filatelieclub Evergem

Bijeenkomsten
elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) vanaf 19 u
Ontmoetingscentrum Germinal, Velodroomstraat 25, 9940 Evergem

Lidgeld
€ 10,00 per kalenderjaar
€ 8,00 per kalenderjaar jeugdleden (-18 jaar)
+ € 2,00 K.L.B.P. 'Belgaphil'
+ € 10,00 lidmaatschap Cultuursmakers (Cultuursmakers-pas)

Rekeningnummers
lidgelden, algemeen   BE57 0688 9955 9435
nieuwigheden                BE43 8902 1419 2401

Bestuursleden
Danny Van den Reeck
voorzitter, benodigdheden & veilingmeester

Patrick Verhamme
ondervoorzitter, nieuwigheden, veilingen en tombola’s & redactie Everpostje

Carlos Van Kerrebroeck
administratie, bibliotheek & trekking tombola’s

Contactpersoon

Van den Reeck Danny