Kermiscomité Sleidinge - Feest rondom de pompe

Het kermiscomité Sleidinge organiseert diverse activiteiten in Sleidinge, waarvan de Nieuwjaarsreceptie op Sleidinge dorp en de randactiviteiten op de julikermis (optredens, jogging, aperitiefconcert, ...) de meest in het oog springende zijn.

Ook op de jaarmarkt in april zorgen wij voor de nodige ambiance.

Meer info op onze website

feestrondomdepompe.be

Contactpersoon

Spanhove Gijs