Naar inhoud

Osteopaat Verhoeven Kenneth

Beheer Kenneth Verhoeven

Kenneth Verhoeven studeerde in 2002 af met grote onderscheiding aan de International Academy of Osteopathy als D.O (Diploma in de Osteopathie). Hij ontving voor zijn prestaties de Michel Janssens Award. Als erkende professionele osteopaat (www.professioneleosteopaten.be) is hij lid van de R.O.B. (Register voor Osteopaten in België) en de overkoepelende organisatie (G.N.R.P.O.). Hij is eveneens erkend door alle mutualiteiten.

Na zijn studies nam hij plaats in het docentenkorps van bovengenoemde school en onderwees verschillende praktische osteopathievakken in België, Nederland , Duitsland en Denemarken. Enkele maanden na het beëindigen van zijn studies opende hij een praktijk in Nazareth.

Om een wetenschappelijke meerwaarde te geven aan zijn titel studeerde hij in 2003-2004 bijkomend aan de British College Of Osteopathic Medicine in Londen. Hij behaalde in oktober 2004 zijn Bachelor in Science in Osteopathic Medicine aan de University of Westminster. In 2005 werd dan de nieuwe praktijk in Nazareth geopend.

Omdat hij ervan overtuigd was dat optimale kwaliteit in de geneeskunde slechts kan worden bereikt door multidisciplinaire samenwerking, werkte hij intens aan het oprichten van het Centrum voor Gezondheidszorg waarin verschillende disciplines konden worden gehuisvest. In mei 2007 ging zijn droom in vervulling en kon het "Centrum voor Gezondheidszorg Verhoeven" worden geopend.

Omdat hij verder graag een meerwaarde zou geven aan de osteopathie en de betekenis van osteopathie binnen een klassiek geneeskundig kader binnen Europa, zag hij zich met veel pijn in het hart genoodzaakt zijn activiteiten in juli 2007 aan de International Academy of Osteopathie te onderbreken om zich te kunnen voorbereiden voor het starten van het behalen van een hogere wetenschappelijke graad in de osteopathie.

In hetzelfde jaar werd hij adviseur van een firma welke ondermeer osteopatenplatforms creeërt.

Sinds 2008 maakt hij deel uit van het Comité van Professionele Osteopaten (portaalwebsite Osteopathie). Hier wordt geijverd voor correcte en uniforme informatieoverdracht naar het brede publiek toe, en dit voor alles wat osteopathie behelst. De website ondersteunt ook de osteopaat binnen zijn professioneel kader.

Begin 2009 startte hij met enkele collegae zijn doctoraatsprogramma aan de universiteit van Surrey (London - faculty of Health and Medical Science).

Hij maakt momenteel nog steeds deel uit van het bestuur van SFEBOM (Swiss Fund for Evidence Based Osteopathic Medicine) waar hij een tijd voorzitter van was. Het fonds ijvert voor financiering binnen het wetenschappelijk maken van osteopathie, en maakt daar actief werk van.

Medio 2010 startte hij een praktijk te Evergem, een deelgemeente van Gent.

Consultaties Evergem

Maandag 6.00 - 10.00

Woensdag 16.00 - 23.00

Donderdag 6.00 - 10.00

Contact

Verhoeven Kenneth
Hazegrasstraat 4
9940 Evergem
tel. 0477 533 202