Archeologisch onderzoek in Rieme

Veneco ontwikkelt een bedrijventerrein tussen de Callemansputtewegel en de Zonneweg in Rieme. De eerste stap op het terrein is gezet, het archeologisch vooronderzoek is in uitvoering.

In een eerste bureauonderzoek analyseerden de archeologen van De Logi & Hoorne en GATE Archaeology historische bronnen en kaarten, evalueerden ze bodemkaarten en de archeologische voorkennis van de regio. Op basis van deze gegevens volgt een vooronderzoek op het terrein.

Sfeerbeelden (c) De Logi & Hoorne

Boren naar de steentijden

De archeologen brachten eerst de bodem in kaart aan de hand van boringen. Zo krijgen we een beeld van hoe het landschap doorheen de tijd evolueerde. Op bepaalde plaatsen zijn nog restanten uit de prehistorie bewaard. Op één specifieke plaats werden enkele fragmenten van bewerkte vuursteen gevonden. Dit wijst op de aanwezigheid van jagers-verzamelaars uit de steentijd. De archeologen zoeken met een testopgraving van één vierkante meter verder uit of er sprake is van een echte kampplaats of eerder een toevallige passage.

Kolenbranders in proefsleuven

Op dit ogenblik zoeken de archeologen naar jongere archeologische restanten via proefsleuven op het terrein. Dit zijn lange stroken van 2 meter breed die een graafmachine verdiept tot net op het zand, en dit om de 15 meter voor een goede spreiding. Met die proefsleuven krijgen de archeologen een zicht op wat er tussen de sleuven ligt. Bijkomende kijkvensters worden afgegraven om zo mogelijke sporen of zones beter te onderzoeken.

Boerderijen of grafvelden werden niet gevonden, maar wel verschillende kolenbranderskuilen. Dit zijn kuilen om houtskool te maken, wat duidt op de ontginning van een bos. Dit vormt geen grote verrassing omdat reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek op het grote gebied ten oosten en ten noorden dergelijke structuren opleverde uit de Romeinse periode (2de tot 3de eeuw n. Chr.). Verder onderzoek moet duidelijkheid scheppen over de datering van de nieuwe exemplaren.

Het vervolg

Veneco werkt volop verder aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Wie graag op de hoogte wordt gehouden, stuurt een mailtje naar wendy.vanlaere@veneco.be.

Veneco

is een kostendelende vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte, Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruishoutem, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte. 

Enerzijds realiseert Veneco projecten voor individuele gemeenten door

  • aanleggen van duurzame bedrijventerreinen
  • realiseren van bijkomende woningen in bestaande kernen
  • herbestemmen van oude sites zoals kerken, schoolgebouwen, industriële panden

Anderzijds stimuleert Veneco het samenwerken tussen haar gemeenten door

  • projecten op te zetten rond kernversterking door de lokale economie een kans te geven
  • een regionale werking rond energie en klimaat of mobiliteit uit te werken
  • kennisuitwisseling te stimuleren
  • onze omgeving te handhaven

veneco.be 

Gepubliceerd op maandag 4 januari 2021 0 u.