Feesten, evenementen en kermissen organiseren

Sinds 1 juli mogen er opnieuw feestjes, evenementen en kermissen plaatsvinden. Op 29 juli werden de maatregelen strenger. Een overzicht.

Er is een onderscheid tussen feesten met een privaat karakter en georganiseerde evenementen. De algemene regels blijven gelden voor alle activiteiten en evenementen.

Respecteer de maatregelen! Samen vechten we tegen het virus. Bedankt om de maatregelen goed op te volgen!

Algemene regels

 • handen wassen en ontsmetten
 • geen kussen, knuffels, handen geven aan mensen buiten je gezinsbubbel
 • zoveel mogelijk activiteiten buiten
 • wees extra voorzichtig met risicopatiënten
 • hou 1,5 meter afstand, behalve
  • in je eigen sociale bubbel van 10 personen
  • kinderen tot 12 jaar onder elkaar
 • draag een mondmasker als je geen 1,5 meter afstand kan houden

Activiteiten in clubverband

In clubverband mag je met maximum 50 personen samen zijn.

 • club of vereniging
 • onder begeleiding van een meerderjarige trainer of begeleider
 • 50 personen = inclusief begeleider

Ook zomerkampen, speelpleinwerking en stages zijn toegelaten met maximum 50 personen.

 • georganiseerd
 • voor één of meerdere groepen van maximum 50 personen (inclusief begeleiders)
 • mengen met andere groepen is niet toegelaten
 • begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar moeten 1,5 meter afstand houden

Sportcompetities mogen plaatsvinden en er is geen beperking van het aantal deelnemers, tenzij het protocol of de lokale overheid dat expliciet voorziet. Voor sportwedstrijden op de openbare weg of met meer dan 200 deelnemers, heb je toestemming van de gemeente nodig. Die vraag je aan via het Evenementenloket – zie verder bij Evenementen. Mond- en neusbescherming is verplicht voor toeschouwers.

Toeschouwers

 • 100 binnen en 200 buiten
 • Bij wedstrijden met een parcours geldt deze beperking in de aankomst- en vertrekzone, langs de rest van het parcours geldt de sociale afstand en bubbels van maximum 10 personen. Georganiseerde initiatieven (bv. VIP tent), vallen onder de regeling van ‘Evenementen’.
 • mond- en neusbescherming is verplicht

Bubbel van 5

Elke gezin mag zijn bubbel uitbreiden met 5 extra personen. Deze 5 contacten mogen gedurende 1 maand niet wijzigen.

Culturele voorstellingen

Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen plaatsvinden volgens het geldende protocol. Voor eenmalige voorstellingen in een ruimte voor meer dan 100 personen of op openbaar domein, heb je een toelating nodig. Die vraag je aan via het Evenementenloket (zie Evenementen).

 • mond- en neusbescherming is verplicht

Evenementen

Daaronder vallen evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor publiek (dus niet privé) en wedstrijden.

 • maximum 100 personen binnen
 • maximum 200 personen buiten
 • mond- en neusbescherming is verplicht
 • met social distance (1,5 meter)
 • toestemming nodig van gemeentebestuur
 • evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur 's nachts en zes uur 's morgens.

Voor evenementen moet je het COVID Risk Model invullen, dan weet je of je evenement voldoet aan de maatregelen. Voeg het rapport van het COVID Risk Model toe als bijlage. Dat rapport hebben we nodig om te weten of je evenement aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen kan via evergem.be/evenementen of T 09 216 05 00.

 • enkel met het officiële aanvraagformulier
 • hou rekening met de verwerkingstermijn (nazicht voorwaarden, advies politie en brandweer, administratieve verwerking, goedkeuring college)

Huwelijken, begrafenissen en erediensten

Een burgerlijk huwelijk is de officiële echtverklaring (verbintenis), die gebeurt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is niet hetzelfde als een huwelijksfeest. In Evergem vindt de ceremonie plaats in de trouwzaal op het Kasteeldomein van Wippelgem. Daar kunnen maximum 30 mensen binnen om voldoende afstand te behouden. Op het feest zelf mogen 10 mensen aanwezig zijn. Dit is je gezin en 5 andere personen. Mond- en neusbescherming is verplicht.

Een eredienst en begrafenis kan met 100 personen. Ook hier is mond- en neusbescherming is verplicht.

Markten, rommelmarkten en kermissen

 • mond- en neusbescherming is verplicht voor iedereen
 • 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan een kraam
 • gemeente voorziet handgel aan in- en uitgang
 • markt- en foorkramers voorzien handgel aan hun kraam / attractie
 • marktkramers mogen voeding aanbieden via take away ofwel volgens de regels van de horeca:
  • enkel zitplaatsen
  • klanten blijven zitten aan tafels (maximum 10 personen)
  • 1,5 meter afstand tussen de tafels
  • personeel draagt mond- en neusbescherming
  • bediening aan de bar is niet toegelaten
 • de overheid controleert hoeveel klanten er aanwezig zijn
 • er is eenrichtingsverkeer met een afzonderlijke in- en uitgang

Privéfeesten

Privéfeesten zijn zonder vrije toegang, enkel op uitnodiging, met familie en vrienden. Bijvoorbeeld: huwelijksreceptie, babyborrel, koffietafel, verjaardagsfeest, communie- of lentefeest.

 • maximum 10 personen (dat is je gezinsbubbel + 5 extra personen)
 • mond- en neusbescherming is verplicht voor de traiteur of de bediening als het feest in een zaal plaatsvindt. Geef je de contactgegevens door aan de traiteur, die houdt deze gegevens 14 dagen bij voor contactopsporing.

evergem.be/corona

Gepubliceerd op donderdag 2 juli 2020 9 u.