Afbraak oude steenfabriek Tragelstraat

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start begin december met de afbraak van de oude steenfabriek aan de Tragelstraat in Rieme. De aannemer verwijdert eerst alle asbestplaten. In januari of februari 2022 volgt dan de afbraak van het volledige gebouw en een deel van de betonverharding.

Deze afbraakwerken worden volledig gefinancierd met middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF).

Grijs wordt groen

Op de plaats waar de betonverharding lag, plant VLM tijdens het plantseizoen van 2022-2023 een nieuwe groenzone.

Een ander deel van de site behoudt VLM nog voor een mogelijke nieuwe recreatieve en/of culturele functie in een publiek-private ontwikkeling. Stad Gent organiseert in het voorjaar van 2022 een marktverkenning naar mogelijke private kandidaten. Als hieruit blijkt dat er geen kwalitatieve ontwikkeling mogelijk is binnen de voorwaarden van het koppelingsgebied, zal de overheid ook de overige betonverharding saneren en de zone vergroenen.

Wat met de zone van de oude Total-site?

Voor de zone ten noorden van de Dordrechtstraat heeft de Vlaamse Landmaatschappij een extern ontwerpbureau aangesteld dat in 2022 het technisch ontwerp voor de parkzone zal opmaken.

Meer informatie over het landinrichtingsproject

Gepubliceerd op donderdag 25 november 2021 11.11 u.